SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

To soglasje je izdal Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve, Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana, v svojem imenu.  

S klikom na gumb za oddajo kateregakoli obrazca na spletni strani ITClass soglašate, da lahko vaše osebne podatke obdeluje Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve v skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve je pri izvajanju svojega poslanstva že pred sprejetjem in uveljavitvijo Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov skrbel za brezhibno spoštovanje ZVOP-1.

Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov je Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve.

Soglasje k obdelavi svojih osebnih podatkov dajete prostovoljno. To pomeni, da ste razumeli, da bo Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve obdeloval vaše osebne podatke (kot so opredeljeni spodaj) skladno s tem soglasjem in se s to obdelavo prostovoljno strinjate. 

Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete, tako da pošljete zahtevek z navadno pošto na Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti [email protected]

Kategorije osebnih podatkov 

Kategorije osebnih podatkov, ki jih Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve lahko obdeluje vključujejo: 

· informacije iz standardnega življenjepisa (npr. ime in priimek, fotografija, naslov in drugi kontaktni podatki, vključno z osebnimi telefonskimi številkami in e-poštnimi naslovi, identifikacijsko oznako na Skypu ali drugem komunikacijskem orodju, vašo zgodovino izobraževanja in zaposlitev, doseženimi stopnjami izobrazbe in drugimi kvalifikacijami, jeziki in drugimi veščinami ter drugimi interesi), 

· starost/datum rojstva, državljanstvo, uradno izdane identifikacijske podatke, 

· naziv in vlogo/funkcijo delovnega mesta, podatke o plači in nadomestilih (vključno z ugodnostmi poleg plače, bonitetami in spodbudami ter drugimi finančnimi informacijami), 

· mnenja o vaši primernosti kot kandidatu za določeno vlogo znotraj organizacije stranke, prisotnost in aktivnost v družabnih medijih, evidenco naše komunikacije z vami ter komentarje tretjih oseb 

(vse skupaj »osebni podatki«). 

Naše evidence lahko izhajajo iz podatkov, zbranih neposredno od vas, iz javno razpoložljivih virov ali od tretjih oseb. 

Občutljivi osebni podatki 

Kategorije občutljivih osebnih podatkov, ki jih Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve lahko obdeluje (v obsegu, ki ga dovoljuje ali določa veljavna zakonodaja), lahko vključujejo: 

· zdravstvene podatke, podatke o nezmožnostih, spol, rasno/etnično pripadnost, versko prepričanje, zakonski stan in družinske razmere. 

Nameni obdelave osebnih podatkov 

Nameni, za katere Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve lahko obdeluje vaše osebne podatke, vključujejo: 

· potrebe razgovorov za zaposlitev, izvedbo testov (npr. psihometričnih testov), storitve svetovanja, statistično analizo, svetovanje, pripravo in zagotavljanje vsebin za predoglede življenjepisov, ter druge storitve, ki jih lahko občasno zahtevajo naročniki, stranke in poslovni partnerji Inštituta za poslovno-izobraževalne rešitve.

Našteti podatki se prvenstveno zbirajo z namenom:

· posredovanja v zaposlitev, 

· obveščanja o prostih delih, ki jih Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve pridobi od svojih naročnikov in strank ter poslovnih partnerjev,

· obveščanja o novostih in aktivnostih Inštituta za poslovno-izobraževalne rešitve v povezavi s področjem možnosti zaposlovanja in izobraževanja.

Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi za to, da se na vas obrnemo zaradi zaposlitvenih priložnosti ter ocen, nalog ali storitev svetovanja vodstvenemu kadru, ki jih izvajamo za svoje stranke, kar vključujejo iskanje, prepoznavanje, vrednotenje in/ali izbiro usposobljenih kandidatov. 

Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Za namene, navedene v tem soglasju, lahko Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve vaše osebne podatke prenese prejemnikom zunaj pristojnosti, v okviru katere so bili zbrani vaši osebni podatki. V teh primerih bo Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve deloval skladno z ustreznimi zahtevami veljavne zakonodaje, ki zadeva tovrstne prenose. 

Varnost pomembnih osebnih podatkov 

Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve bo izvedel vse ustrezne ukrepe, namenjene varovanju vaših osebnih podatkov. 

Vaše osebne podatke skrbno varujemo, saj zagotavljamo vse organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, zlasti postopke in ukrepe za varovanje prostorov in računalniške opreme ter varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo, ki so potrebni za varovanje osebnih podatkov, kot to določa 32. člen Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Razkritja osebnih podatkov tretjim osebam 

Za izpolnjevanje namenov, navedenih v tem soglasju, lahko Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve vaše osebne podatke razkrije tretjim osebam, ki vključujejo: povezane družbe Inštituta za poslovno-izobraževalne rešitve, naročniki, stranke in poslovni partnerji Inštituta za poslovno-izobraževalne rešitve, tretje obdelovalce in izvajalce storitev Inštituta za poslovno-izobraževalne rešitve (skladno z ustreznimi pogodbami za obdelavo). 

Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov in je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti (pogodbeni obdelovalec), Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve sklene pisno pogodbo, skladu z Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve zagotavlja, da bodo v taki pogodbi predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja, pri čemer bo takšno pogodbo sklenil samo z zunanjo pravno ali fizično osebo, ki omogoča nadzorovati izvajanje dogovorjenih postopkov in ukrepov. Zunanji pravni ali fizični osebi bo dovolil opravljati samo storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru naročnikovih pooblastil in podatkov ne bo smela obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen.

Hramba podatkov 

Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve lahko shranjuje vaše osebne podatke tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili ti osebni podatki na začetku zbrani, ali tako dolgo in za take namene, kot zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja. Po preteku tega obdobja bo Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve vaše osebne podatke takoj izbrisal ali anonimiziral. 

Vaše pravice 

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa zbirke vaših osebnih podatkov, pravico do popravka zbirke osebnih podatkov, pravico do odpovedi že podanega osebnega soglasja za uporabo določenih podatkov, pravico do zahtevka po omejitvi obdelave osebnih podatkov, pravico do izbrisa (»pozabe«) osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in pravico do ugovora. 

Prav tako imate pravico, da se v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pritožite pri Pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, spletna stran: https://www.ip-rs.si/, e-pošta: [email protected]).


Kontaktni podatki

Če imate vprašanja o tem soglasju ali če želite uveljaviti svoje pravice po veljavni zakonodaji, se lahko obrnete na: 

Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve 

Cankarjeva cesta 3

1000 Ljubljana

E: [email protected]

T: +386 40 77 55 70

Veljavna zakonodaja 

Za to soglasje velja zakonodaja EU in Republike Slovenije in se razlaga v skladu z njo ter spada pod izključno pristojnost sodišč v Sloveniji. To ne vpliva na vaše zakonske pravice. 

Pravilnik o spletnih piškotkih (cookies)

Ta pravilnik podrobno opredeljuje, kako spletna stran ITClass uporablja piškotke in piškotkom podobne datoteke.  

Priglasitev osebnega soglasja je podana z nadaljnjo uporabo spletnega mesta s tem se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

V kolikor takšnega soglasja ne podajate vas prosimo, da nemudoma zapustite spletno mesto in si piškotke odstranite iz vaše IT opreme ali da z uporabo nadaljujete po tem, ko ste piškotke blokirali in izbrisali.

Na spletni strani ITClass si prizadevamo svojim uporabnikom vedno zagotoviti aktualne in zanje pomembne informacije. Poznavanje, kakšne vsebine uporabnike zanimajo in kaj pri nas iščejo, nam pomaga izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev našega spletnega mesta. Podatkov nikoli ne posredujemo tretjim osebam, prav tako ne spremljamo obiskovalcev kot posameznikov, temveč povsem anonimno.

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni za delovanje spletne strani?

Večina spletnih strani uporablja piškotke, ker so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in nastavitvami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine) in funkcionalnosti, pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani.

Poleg same funkcionalnosti spletne strani tako podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost in aktualnost posameznih vsebin, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Katere piškotke in zakaj jih uporablja spletna stran ITClass?